6 x 1000 ml. Hånddesinfektion, Tork S1, flydende

Varenummer: 420116

På lager

Ekskl. moms DKK 631,96 Inkl. moms DKK 789,95

Har du spørgsmål til produktet?

Tork S1


Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparfumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne.
Prisen er angivet for 6 x 1000 ml. = 1 kolli

Produktbeskrivelse

Detaljer

Varedeklaration:
Produktbetegnelse: Hånddesinfektion
Varemærke: Tork
Holdbarhed: 3 år
Holdbarhed, åbnet: 6 måneder
Tekniske ingredienser: Ethanol denat., Aqua, Glycerol
Features: S1, flydende, 80% alkohol, 1,0 ml pr. dosering
pH-værdi (konc.): 4,8
Længde/dybde: 9.3 cm
Bredde: 9.1 cm
Højde: 24.6 cm
Vægt, brutto: 891 g
Rumindhold, netto: 1000 ml
Produkt- eller teststandarder: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 1650
Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012
UFI: U7GQ-JPYX-501M-VJHW
Faresætninger: Meget brandfarlig væske og damp., Forårsager alvorlig øjenirritation.
Produktbeskrivelse: Tork Alkohol Hånddesinficering giver effektiv desinficering. Den er ideel, når der ikke er vand til rådighed. Den efterlader ingen klæberester, selv ved hyppig brug. Den er uparfumeret og indeholder fugtende ingredienser, der beskytter hænderne.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.
Yderligere information
Mærke Tork