Spritserviet 85% Ethanol og 0,5% Klorhexidin, 14x19 cm, enkeltindpakket, 50 stk.

Varenummer: 150230

Ikke på lager

Ekskl. moms DKK 67,96 Inkl. moms DKK 84,95

Desinfektionsserviet med 85% ethanol og 0,5% klorhexidin, 14x19 cm.

Til desinfektion af hud, hvor der ønskes en øget mikrobiel effekt. Anvendes til desinfektion af huden før anlæggelse af CVK med mere. Indeholder ikke glycerin. Kun til udvortes brug

Desinfektionsservietter anvendes til desinfektion af hud i forbindelse med eksempelvis injektion, tatovering mv., samt når vand og sæbe er uden for rækkevidde, eller utilstrækkelig.

Denne spritserviet har en god størrelse når den foldes ud, og indeholder mere end rigeligt sprit til at du kan få desinficeret overflader, dine hænder og/eller hud rigtig grundigt.


Æske med 50 enkeltindpakkede servietter.


Produktbeskrivelse

Detaljer

Varedeklaration:
Produktbetegnelse:Desinfektionsserviet, 14x19 cm
Varemærke:ABENA
Holdbarhed:60 måneder
Farve:lyseblå
Ingredienser/sammensætning:Alcohol, Aqua, Chlorhexidine Digluconate
Features:85% ethanol, 0.5% klorhexidin, enkeltpakket
pH-værdi (konc.):pH 6-8
Længde/dybde:19 cm
Bredde:14 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr):Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler:BPR EU 528/2012
UFI:2F5T-XUNE-Y00Q-KHYF
Faresætninger:Yderst brandfarlig væske og damp., Meget brandfarlig væske og damp., Brandfarlig væske og damp., Forårsager alvorlig øjenirritation.
Produktbeskrivelse:Til desinfektion af hud, hvor der ønskes en øget mikrobiel effekt. Anvendes til desinfektion af huden før anlæggelse af CVK med mere. Indeholder ikke glycerin. Kun til udvortes brug

Desinfektionsserviet, ABENA, 85% ethanol, 0.5% klorhexidin, 14x19 cm, enkeltpakket
Brugsanvisning:Huden holdes fugtig i minimum 30 sekunder.
Opbevaringsinstruktioner:Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance:5 °C - 30 °C
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i orginal emballagen.
Bortskaffelse af produkt:Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage:Kan genbruges eller forbrændes.
Yderligere information
MærkeAbena