Spritserviet 85%, med glycerin og klorhexidin, 14x19 cm, 50 stk

Varenummer: 150146

På lager: 85 stk.

Ekskl. moms DKK 67,96 Inkl. moms DKK 84,95

Har du spørgsmål til produktet?

Desinfektionsserviet med 85% alkohol, 2% glycerin, 0,5% klorhexidin, 14x19 cm.

Til desinfektion af hud, hvor der ønskes en reducering af mikrobiel aktivitet. Anvendes til desinfektion af huden før anlæggelse af CVK med mere. Indeholder glycerin der modvirker udtørring af huden.

Denne spritserviet har en god størrelse når den foldes ud, og indeholder rigeligt sprit til at du kan få desinficeret dine hænder og/eller hud rigtig grundigt.

Prisen er angivet for 1 æske med 50 enkeltindpakkede servietter.


Produktbeskrivelse

Detaljer

Varedeklaration:
Produktbetegnelse:Desinfektionsserviet
Varemærke:ABENA
Holdbarhed:60 måneder fra fremstillingsdato
Ingredienser/sammensætning:Aqua, Glycerin, Chlorhexidine Digluconate
Features:85% ethanol, 0.5% klorhexidin, 2% glycerin, 14x19 cm, enkeltpakket
pH-værdi (konc.):6-8
Længde/dybde:19 cm
Bredde:14 cm
Certifikater:CE
CE-klasse (medicinsk udstyr):Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler:MDR (EU) 2017/745, BPR EU 528/2012
UFI:2F5T-XUNE-Y00Q-KHYF
Faresætninger:Yderst brandfarlig væske og damp., Meget brandfarlig væske og damp., Brandfarlig væske og damp., Forårsager alvorlig øjenirritation.
Produktbeskrivelse:Til desinfektion af hud, hvor der ønskes en reducering af mikrobiel aktivitet. Anvendes til desinfektion af huden før anlæggelse af CVK med mere. Indeholder glycerin der modvirker udtørring af huden.
Kun til udvortes brug

Desinfektionsserviet, ABENA, 85% ethanol, 0.5% klorhexidin, 2% Glycerin.14x19 cm, enkeltpakket
Brugsanvisning:Huden holdes fugtig i minimum 30 sekunder.
Opbevaringsinstruktioner:Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance:5 °C - 30 °C
Sikkerhedsforskrifter og advarsler:Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt Opbevar indholdet et sikkert sted . Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i orginal emballagen.
Bortskaffelse af produkt:Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage:Kan genbruges eller forbrændes.Klik her for at gå til desinfektion

Yderligere information
MærkeAbena