skip to Main Content

Håndsprit.dk

Dette website anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores site, og hvilke sider de besøger. På den måde hjælper cookies os med at optimere brugeroplevelsen.

1. EJEROPLYSNINGER

Dette website udbydes af:
Håndsprit.dk

Møllevangen 1B
4281 Gørlev

E-mail: kontakt@haandsprit.dk
Telefon: +45 21 95 99 22
CVR: 16222305

2. COOKIES

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Informationerne, den samler, er anonyme, og selve filen er passiv. Det vil sige, at den ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer.

2.1 SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES

Cookies sletter sig selv efter en given periode (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 SÅDAN SLETTER DU COOKIES

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 SÅDAN UNDGÅR JEG COOKIES?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 HVAD COOKIES BRUGES TIL PÅ VORES WEBSITE

På haandsprit.dk bruger vi primært cookies til webanalyse, der kan hjælpe os til at forbedre hjemmesiden.

2.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKMÅLING)

Websitet haandsprit.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.6 ANNONCENETVÆRK

Websitet anvender p.t. ingen annoncenetværk.

3. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmeldelse til nyhedsmail, køb, deltagelse i en undersøgelse eller lign..

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1 KONTAKT VEDR. PERSONOPLYSNINGER

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos haandsprit.dk, skal du rette henvendelse på mailadresse kontakt@haandsprit.dk eller telefon +45 21 95 99 22. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Siden er sidst opdateret 3. marts 2016.

Privatlivspolitik udarbejdet efter skabelon og retningslinier fra www.minecookies.org.

PERSONDATA

Håndsprit’s ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningsdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. DATAANSVARLIG

Håndsprit.dk / Andersen Service v/Morten Fraaby Andersen leverer deres ydelser i webshoppen haandsprit.dk.

Håndsprit.dk / Andersen Service v/Morten Fraaby Andersen (benævnes herefter Håndsprit) er dataansvarlig.

Håndsprit’s kontaktoplysninger er:

Håndsprit.dk / Andersen Service v/Morten Fraaby Andersen
Møllevangen 1 B
4281 GØRLEV
Att.:Morten Fraaby Andersen
kontakt@haandsprit.dk

Håndsprit udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Håndsprit er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Håndsprit leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.
Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Håndsprit, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Håndsprit.

2. HVORDAN INDSAMLER HÅNDSPRIT PERSONOPLYSNINGER?

Håndsprit indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger haandsprit.dk (f.eks. browsercookies).
 • Sender e-mail eller udfylder kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Håndsprit’s ydelser
 • Ved tilmeldelse til Håndsprit’s nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER HÅNDSPRIT?

Håndsprit indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Håndsprit’s app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Håndsprit personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Håndsprit mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Håndsprit det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Håndsprit i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Håndsprit’s formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine ordrer og køb af Håndsprit’s ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført køb.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser og eller køb.
 • Forbedring og udvikling af Håndsprit’s serviceydelser.
 • Tilpasning af Håndsprit’s kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Håndsprit.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Håndsprit baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Behandlingen kan også finde sted for at Håndsprit kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Håndsprit forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Håndsprit’s ydelser.

Oplyser du Håndsprit om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Håndsprit oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefaciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Håndsprit behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Håndsprit har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Håndsprit har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Håndsprit alle oplysninger, som Håndsprit ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Håndsprit efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Håndsprit enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Håndsprit, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Håndsprit.dk / Andersen Service v/Morten Fraaby Andersen
Møllevangen 1 B
4281 GØRLEV
Att.: Morten Fraaby Andersen

eller kontakt@haandsprit.dk

Håndsprit vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Håndsprit, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Håndsprit kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS HÅNDSPRIT

Når du søger en stilling hos Håndsprit (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Håndsprit i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Håndsprit bruger oplysningerne til at vurdere, om Håndsprit ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Håndsprit’s kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Håndsprit har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Håndsprit beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Håndsprit beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Håndsprit har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Håndsprit løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Håndsprit underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Håndsprit’s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Håndsprit’s interne systemer benytter Håndsprit sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Håndsprit har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Håndsprit sletter dine personoplysninger, når Håndsprit efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Håndsprit’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Håndsprit.dk / Andersen Service v/Morten Fraaby Andersen
Møllevangen 1 B
4281 GØRLEV
Att.: Morten Fraaby Andersen

kontakt@haandsprit.dk

Eller ved at benytte vores kontaktformular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Håndsprit’s hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 25. juni 2018

Luk søg
Kurv
Back To Top
×Luk søg
Søg