Abena kirurgisk hånddesinfektion 85%, flydende, 600 ml i pumpeflaske.

Varenummer: 212427

På lager: 11 stk.

Ekskl. moms DKK 59,80 Inkl. moms DKK 74,75

Har du spørgsmål til produktet?

Abena kirurgisk håndsprit 85%, flydende, 600 ml i pumpeflaske.

Abena klorhexidinsprit indeholder 85% ethanolsprit og 0,5% klorhexidin, og er egnet til kirurgisk hånddesinfektion, hvor der er brug for en længevarende desinfektion. Produktet er virksom overfor vegetative bakterier, resistente bakterier MRSA, ESBL og VRE, mykobakterier, kappebærende og visse ikke kappebærende vira, samt de fleste svampe. Tilsat hudplejemiddel, der modvirker udtørring.

Prisen er angivet pr. 1 stk flaske á 600 ml (10 stk = 1 hel kasse)

Produktbeskrivelse

Detaljer

Abena kirurgisk håndsprit - flydende

Varedeklaration:

Produktbetegnelse: Kirurgisk hånddesinfektion
Varemærke: Abena
Holdbarhed: 36 måneder
Holdbarhed, åbnet: 12 måneder
Farve: klar
Tekniske ingredienser: Alcohol Denat, Aqua, Chlorhexidine, Digluconate
Features:85% ethanol, 0,5% Clorhexidin Digluconat,flaske med pumpe
pH-værdi (konc.): pH 6-7
Længde/dybde: 6,8 cm
Bredde: 6,9 cm
Højde: 21,4 cm
Vægt, netto:500 g
Volumen, brutto: 600 ml
Produkt- eller teststandarder: EN 1500, EN 12791, DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler: CEI
Produktbeskrivelse: Abena klorhexidinsprit indeholder 85% ethanolsprit og 0,5% klorhexidin, og er egnet til kirurgisk hånddesinfektion, hvor der er brug for en længevarende desinfektion. Produktet er virksom overfor vegetative bakterier, resistente bakterier MRSA, ESBL og VRE, mykobakterier, kappebærende og visse ikke kappebærende vira, samt de fleste svampe. Tilsat hudplejemiddel, der modvirker udtørring.
Vejledning i brug/anvendelse: Kirurgisk hånddesinfektion skal foretages mellem to på hinanden følgende operative indgreb. Kirurgisk hånddesinfektion skal udføres på synlig ren og tør hud. Der tilføres hånddesinfektionsmiddel, så huden holdes fugtigt vha midlet i mindst 2 minutter. Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på fingre, håndrygge, håndflader, håndled, underarme op til albuer. Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides indtil tørhed opnås.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance: 5 °C - 30 °C
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse: Afleveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:
Kan genbruges som plast eller forbrændes.

Yderligere information
MærkeAbena