Abena kirurgisk hånddesinfektion 85%, flydende, til ståldispenser, 1000 ml

Varenummer: 6919-9

På lager

Ekskl. moms DKK 63,96 Inkl. moms DKK 79,95
  • Køb 12 for 671.52 (DKK 69,95 inkl. moms) og spar 13%

Har du spørgsmål til produktet?

Abena flydende kirurgisk håndsprit 85%, flydende, 1000 ml til ståldispenser.

Abena klorhexidinsprit indeholder 85% ethanolsprit og 0,5% klorhexidin, og er egnet til kirurgisk hånddesinfektion, hvor der er brug for en længevarende desinfektion. Produktet er virksom overfor vegetative bakterier, resistente bakterier MRSA, ESBL og VRE, mykobakterier, kappebærende og visse ikke kappebærende vira, samt de fleste svampe. Tilsat hudplejemiddel, der modvirker udtørring.

Denne flaske anvendes i ståldispenser som købes på Håndsprit.dk Find dispenser ved at klikke her

Prisen er angivet pr. 1 stk flaske á 1000 ml (1 kolli = 12 stk)

Produktbeskrivelse

Detaljer

Abena kirurgisk håndsprit - flydende

Varedeklaration:

Produktbetegnelse: Kirurgisk hånddesinfektion
Varemærke: Abena
Holdbarhed: 36 måneder
Holdbarhed, åbnet: 12 måneder
Farve: klar
Tekniske ingredienser: 85% Ethanol, 0.5% Chlorhexidine Digluconate. Ethanol, 2-Propanol, Glycerol
Features: stand-back flaske med pumpe, til tråd dispenser med pumpearm
pH-værdi (konc.): pH 6-7
Længde/dybde: 8,8 cm
Bredde: 6,2 cm
Højde: 33 cm
Vægt, netto: 830 g
Volumen, brutto: 1000 ml
Produkt- eller teststandarder: EN 1500, EN 12791, DS 2451-2
Direktiver, lovgivning og regler: CEI
Produktbeskrivelse: Abena klorhexidinsprit indeholder 85% ethanolsprit og 0,5% klorhexidin, og er egnet til kirurgisk hånddesinfektion, hvor der er brug for en længevarende desinfektion. Produktet er virksom overfor vegetative bakterier, resistente bakterier MRSA, ESBL og VRE, mykobakterier, kappebærende og visse ikke kappebærende vira, samt de fleste svampe. Tilsat hudplejemiddel, der modvirker udtørring.
Vejledning i brug/anvendelse: Kirurgisk hånddesinfektion skal foretages mellem to på hinanden følgende operative indgreb. Kirurgisk hånddesinfektion skal udføres på synlige ren og tør hud. Der tilføres hånddesinfektionsmiddel , så huden holdes fugtig vha midlet i mindst 2 minutter. Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på fingre, håndrygge, håndflader, håndled, underarme op til albuer. Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides , indtil tørhed opnås.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance: 5 °C - 30 °C
Doseringsinstruktioner: 1,8 ml
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse: Afleveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Yderligere information
MærkeAbena